देवपूजा करताना तुम्हीही अगरबत्ती लावता तर हे नक्की वाचा

आपण रोज सकाळ संध्याकाळ देवाची पूजा करत असतो त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने पूजा करण्याची प्रत्येकाची रीत असते. पण देवाला हळदीकुंकू, दिवा …