घरात कापूर का जाळावा आणि त्याचे फायदे जाणून घ्या

तस पाहायला गेलात तर कापुर ही एक नैसर्गिक वस्तू आहे. पण आताच्या परिस्थितीत लोकांनी थोड्याशा पैशासाठी तिच्यामध्ये अनैसर्गिक पदार्थ मिक्स …