तीन अशी उत्पादने जी आपल्या केसांची उत्तमरीत्या काळजी घेऊ शकतात

१. नैसर्गिक तेल: तेल आपल्या केसांसाठी पुष्कळ असते: ते नैसर्गिक फॅटी ॲसिडस् आणि पोषक तत्वांसह केस मजबूत आणि सुदृढ बनविण्यात …