गोकर्ण या फुलांची माहिती आणि तिचे उपयोग

गोकर्ण

भारतातील सर्वच ठिकाणी आढळणारी ही गोकर्ण फुलांची वेळ आपल्याकडे कुंपणावर बहरलेली दिसते. आता या वेलीला असे का नाव पडले तर …