गौरव मोरे बद्दल ह्या गोष्टी तुम्हालाही माहीत नसतील

गौरव मोरे त्याचि ओलख म्हणजे पवई फिल्टर पाडा, मुंबई येथील राहणारा एक साधा सरळ कलाकार सध्या चालू असलेला कॉमेडी शो …