डिप्रेशन म्हणजे नैराश्य हे कोणालाही येऊ शकते त्यातून बाहेर कसे पडायचे?

नैराश्य हे कोणत्याही वयात आणि वेळेत येऊ शकते शिवाय त्यासाठी गरीब आणि श्रीमंत असा फरक नसतो. म्हणजेच तो कोणत्याही व्यक्तीला …