भारतीय रुपयाचे मूल्य डॉलर्सच्या बरोबरीने असलेले देश इथे पर्यटनाला जाल तर दाम दुप्पट फिरता येईल

भारतात डॉलरची किंमत तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे म्हणूनच दुसऱ्या देशात काम करण्यासाठी करोडो भारतीय तरुण तरफडत असतात. कुठल्या ना …