सकाळी डोळे सुजणे ही समस्या दूर करण्यासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन

१. कोल्ड कॉम्प्रेशन: थंड पाण्याने स्वच्छ वॉशक्लोथ ओला करा आणि काही मिनिटांसाठी डोळ्यांभोवती ठेवा आणि हलक्या हाताने डोळ्यांवर ठेवा सरळ …