देवांचे फोटो आणि मृत व्यक्तींचे फोटो यांच्याबाबत काही माहीत नसणाऱ्या गोष्टी

देवांचे फोटो हे नेहमी आपल्या घरात एका निश्चित ठिकाणी असते त्यांच्या जागा ही ठरलेल्या असतात. त्याच ठिकाणी ते ठेवावे लागतात. …