ही महानगरपालिका शालेय विद्यार्थ्यांना मोबाइल इंटरनेटसाठी प्रत्येकी ५०० रुपये देणार

विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण स्त्रोतांच्या अभावामुळे होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) ने मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन खरेदी करण्यास …