नवरा बायकोचे नातं कसे असायला हवे ज्याने संसार सुखाचा होईल

पती पत्नीच नातं हे लग्नाच्या सात फेऱ्यानंतर सुरू होते ते शेवटपर्यंत राहते. हे नाते जसे भक्कम असते तसेच ते नाजुकही …