सतत होणारे घरातील वाद कसे मिटवता येतील हे आज बघुया

वाद हे सगळ्याच घरात होतात पण त्याचा अतिरेक खूपच वाईट असतो. कधी कधी या वादातून कोणी कोणी स्वतला संपवून टाकतो …