अच्छा म्हणून लिंबू आणि मिरची टांगतात

लिंबू मिरची

आपल्या कडे फार पूर्वीपासूनच लिंबू आणि मिरची एकत्रित ओवून ते दर शनिवारी आपल्या घराच्या दरवाजात किंवा कोणी आपल्या गाडीला लावतात. …