पावसाळ्यात घरात नेहमी त्रास देणारा जीव म्हणजे मुंग्या त्यापासून अशी करा सुटका

घरात प्रत्येक ठिकाणी दिसणारी मुंगी ही डोक्याला ताप देत असते. त्यांना किती घालवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या अजिबात जात नाहीत. …