लाजाळू वनस्पतीचे फायदे

लाजाळू वनस्पती

लाजाळू ही वनस्पती कुठेही उगवते. घराच्या कोपऱ्यावर, उकिरड्यावर, डोंगर, मातीच्या ढिगाऱ्यात बऱ्याच ठिकाणी ही वनस्पती आपल्याला उगवलेली पाहायला मिळते. आता …