या सवयी तुम्हाला कंगाल बनवतील, आयुष्य उध्वस्त होण्यापासून वाचवायचे असेल तर लगेच सोडा

माणूस कसा जगतो यात त्याची मेहनत, नशीब आणि भाग्याचा मोठा वाटा असतो, पण यात व्यक्तिमत्त्व, वागणूक आणि सवयी यांचाही महत्त्वाचा …