आयुष्यात धोका नको असेल तर अशा लोकांवर विश्वास ठेऊ नका

विश्वास ठेवणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे त्यामुळे नवरा बायकोचा संसार सुखी होत असतो. याशिवाय घरातल्या अनेक नात्यामध्ये विश्वास हा …