“आई कुठे काय करते” मधील यशची खऱ्या आयुष्यातली बायको पाहिलीत का?

“आई कुठे काय करते” या मालिकेतील सर्वच पात्र प्रेक्षकाच्या पसंतीस उतरले आहेत. पण त्यातल्या त्यात जे काही सकारात्मक भूमिका करतात …