ऐकावे ते नवलंच, हा प्राणी आपला रोष व्यक्त करण्यासाठी चक्क तुमच्यावर थुंकतो

आता पर्यंत अनेक कथा तुम्ही ऐकल्या असतील. प्राण्यांविषयी अनेक दंतकथाही तुम्हाला माहीत असतील मात्र एक प्राणी असा आहे जो चक्क …