अनिरुद्ध संजनाशी लग्न करतो तुम्हाला पटते का?

“आई कुठे काय करते ही मालिका आता वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपली आहे. संजना आणि अनिरुद्ध यांचे एकमेकांवर खूप प्रेम हे …