आई कुठे काय करते मधील अनघाचा अभी नाही तर हा आहे खरा आयुष्यातील नवरा

आई कुठे काय करते या मालिकेतील प्रत्येक पात्र हे प्रेक्षकांच्या जवळचे आहे. त्यातील एक पात्र म्हणजे अनघा अरुंधतीची सून ही …