हे सगळे प्रश्न स्वतः ला नक्की विचारून बघा

काही लोकांना बोलायला सुरुवात कशी करावी? काय बोलावे? हेच सुचत नाही. तर काही लोकांना समोर असलेल्या व्यक्तीशी बोलण्यापेक्षा स्वतःशीच बोलावे …