बाळूमामाच्या नांवान चांग भल फेम सुमित पुसावळे बद्दल या गोष्टी माहीत आहे का?

सुमित हा उत्तम अभिनेता असला तरी तो मुळात शेतकरी आहे. गावाला त्याचे बाबा आणि आजी आजही शेती करतात. त्याचे शिक्षण …