मुलाच्या रडण्याचा त्रासाला कंटाळून आईने त्याचे ओठच चीपकवले ते ही फेविक्विकने

बिहार मधील छपरा गावातील ही घडलेली गोष्ट आहे. एका आईची ही कथा पण खरं तर हिला आई म्हणायची का प्रश्न …