सावळ्या आणि काळया रंगाच्या मुली मुलांना आवडतात का?

पहिली गोष्ट म्हणजे काळा रंग हा फक्त माणसाचाच नसतो तर अशाही काही गोष्टी आहेत त्यांचाही रंग काळा असतो आणि हा …

सौंदर्य रंगावरून का ठरवले जाते?

सौंदर्याची व्याख्या प्रत्येकासाठी वेगळी असू शकते, पण ती ज्याची त्याने ठरवावी. कोणीतरी आपल्या रंगावरून आपण किती सुंदर आहोत हे कसे …