सावळ्या आणि काळया रंगाच्या मुली मुलांना आवडतात का?

पहिली गोष्ट म्हणजे काळा रंग हा फक्त माणसाचाच नसतो तर अशाही काही गोष्टी आहेत त्यांचाही रंग काळा असतो आणि हा …