चीनचे भटकणारे हत्ती ह्या कारणाने झाले आहेत आंतरराष्ट्रीय स्टार

आधीपासूनच प्रसिद्ध असलेले, चीनचे भटकणारे हत्ती आता आंतरराष्ट्रीय स्टार बनू लागले आहेत. प्रमुख जागतिक मिडिया पर्वतीय नैत्य युन्नान प्रांतातील वन्यजीव …