Covishield चे दोन डोस झाल्यानंतर तिसरा पण घ्या : सायरस पुनावाला

१२ ऑगस्ट पर्यंत संपूर्ण भारतभर ५२ करोड लोकांना लस देण्यात आली आहे. तरीही लोकांच्या मनात अजून संभ्रम आहेच की कोणती …