कुत्रा पाळणे आपल्या घरासाठी योग्य तर आहेच बघा त्याच्याविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी

कुत्रा हा पाळीव प्राणी आहे हे आपण लहानपणापासून आपण अभ्यासक्रमात वाचले ही आहे आणि पाहत ही आलेलो आहोत गावात राहणाऱ्या …