नक्की काय आहे ही डबल मास्किंग पद्धत? जाणून घेऊया

साथीच्या काळात फेस मास्क घालणे हा दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे – परंतु डबल मास्किंगचे काय? अमेरिकेमध्ये डबल मास्किंग …