राज ठाकरे यांचा आवाज या चित्रपटात दुमदुमणार

अनेक चित्रपट येतात जातात पण कधी असे होत नाही की राजकीय नेत्याच्या आवाजात चित्रपटाची सुरुवात होतो. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे …