रक्तदाब ठेवा कंट्रोलमध्ये ते ही नैसर्गिकरीत्या

सध्याच्या काळात 100 पैकी 90 टक्के लोकांना उच्च रक्तदाब हा असतोच असतो. त्याचे कारण ही अनेक आहेत. धका धकीचे जीवन, …