सर्व देवांचा राजा इंद्र देव, तरीही त्यांची पूजा होत नाही वाचा कारण

आपल्याला माहीत आहे इंद्र म्हणजे देवांचा, हिंदू धर्मातील प्रमुख देवता होय. खरं पाहायला गेलात तर इंद्र हे नाव नाही तर …