शिक्षणाची वारी इंटरनेटच्या दारी

online study

जिकडे तिकडे शिक्षण पद्धतीवर ताशेरे उडताना दिसतात. हल्लीची परिस्थिती पाहता त्यानुसार बदल ही तिकडेच महत्त्वाचे आहेत, बदलत्या परिस्थितीबरोबर जुळवून घेताना …