सरू आज्जी म्हणजेच देवमाणूस मधील आज्जी बद्दल जाणून घेऊया

Saru aaji

सरू आज्जी म्हणजे तुम्हाला माहीतच असेल अत्यंत थोड्या कालावधीत गाजलेले हे पात्र लोकांच्या मनात भिनले आहे. देवमाणूस मधील ही आज्जी …