अभिनेता श्रेयस तळपदेवर ह्या कारणाने गुन्हा दाखल

एक उत्तम अभिनेता अशी श्रेयस तळपदेची ओळख आहे. त्यांनी मराठीपासून हिंदी इंडस्ट्रीपर्यंत आपल्या अभिनयाची छाप सोडली आहे. आताही तब्बल सतरा …