अबब सापांविषयी आपण आजपर्यंत जे काही ऐकलं ते सर्व खोटं आहे?

snake

नाग पंचमीला नागांची पूजा केली जाते, आपल्याकडे तर नागपंचमीला नाग दूध पितो असा समज तर सर्वश्रुत आहे. मात्र तुम्हाला माहीत …