स्ट्रेटनिंग केल्यानंतर केस खराब होतात, तर या गोष्टी नक्की करून पहा

१. दर तीन दिवसांनी तेल घालणे: कधीकधी आपण आठवड्यातून एकदा तेल घालता, परंतु जेव्हा आपले केस खराब झाले असतील, तेव्हा …