अजब देशांच्या गजब गोष्टी ऐकून थक्क व्हाल

strange things of strange countries

भारतातील काही प्रथा, नियम, कायदे हे चुकीचे आहेत असे अनेक वेळा बोलले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? की भारतापेक्षा …