झी मराठीवर सुरू होणार या नवीन तीन मालिका

झी मराठीवरील काही जुन्या मालिका ह्या निरोप घेणार आहेत आणि त्या जागी नवीन मालिका चालू होणार आहेत. म्हणजेच नवीन तीन …

देवमाणूस मालिका आता बंद होणार? त्याच्या जागी येणार ही नवी मालिका

प्रचंड टीआरपी दिलेली मालिका म्हणजे देवमाणूस. लोकांनी ह्या मालिकेला भरपभरून प्रेम दिले. पण सध्या त्यात एक ना अनेक गोष्टी वाढवत …