तुमचे वय एवढे आहे तर तुम्हाला रोज इतकी पाऊले चालणे गरजेची आहेत

१. किती चालणे फायद्याचे आहे?पण किती पावले आवश्यक आहेत? जरी आपल्याला अनेकदा दिवसात १०,००० पावले चालण्याचे सांगितले जाते, परंतु ही …