जॉनी लिव्हर यांचा झोपडपट्टी बद्दल हा किस्सा वाचून तुम्हालाही वाईट वाटेल

जॉनी लिव्हर या हास्य कलाकाराला आपण ओळखतो पण त्याचे खरे नाव होते जॉन राव म्हणजेच प्रकाश राव जानुमाला असे आहे. …