ओम आणि स्विटूची मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप? प्रेक्षक या कारणाने आहेत गोंधळून

सध्या तरी येऊ कशी कशी मी नांदायला ही मालिका संपणार की काय असा प्रेक्षकांना संशय येत आहे. कारण ही मालिका …