विचारधारा

सावळ्या आणि काळया रंगाच्या मुली मुलांना आवडतात का?

पहिली गोष्ट म्हणजे काळा रंग हा फक्त माणसाचाच नसतो तर अशाही काही गोष्टी आहेत त्यांचाही रंग काळा असतो आणि हा काळा रंग बहुतेक जनानाचा आवडता ही असतो. आपले केस, डोळे, हे काळेच आहेत काहीजणांचा आवडता रंग हा देखील काळाच असतो त्यामुळे जास्त करून त्यांना काळया रंगाचे कपडे घालायला आवडतात.

पण इतकं सगळं असूनही बहुतेक अशी मुलं आहेत त्यांना आपली गर्लफ्रेंड किंवा बायको ही काळया किंवा सावळ्या रंगाची नको असते. अर्थातच त्यात अगदी थोड्या मुलांना काळया रंगाची मुलगी क्वचितच आवडते. बघायला गेलात तर ही परंपरा पूर्वीपासूनच आपल्या देशात स्थाईक झाली आहे जेव्हापासून इंग्रज आपल्या देशात आले तेव्हा पासून हा गोरा रंग आपल्याला जास्त आवडू लागला आहे. आणि हा रंग आपल्याला इतका आवडला की ते भारत सोडून गेले तरी भारतीयांना गोऱ्या रंगाने पछाडले आहे आणि तो कायमस्वरूपी भारतात स्थायिक झाला .

तसाही पहिल्या पासून आपल्या समाजातील लोकांना काळया रंगा बाबत नुण्यता आहेच. म्हणजेच काय तर काळे कपडे कोणत्याही लग्न समारंभात घालू नये. तसे केले तर कोणीतरी बोलणारच किंवा नाक मुरडणार. आता एक मुलगा मुलीला बघायला गेला असता ती काळया रंगाची आहे हे लांबूनच पाहतो मग ती कितीही शिकलेली असो किंवा गुणाने चांगली असो तिला नकार देणारच.

पण तीच मुलगी गोरी दिसायला चकचकीत असली किंवा संस्कार हिन असेल तरीही त्याला चालते मग पुढचा संसार नीट होईल की नाही याचाही तो विचार करत नाही. पण तुम्ही जर तिचे गुण बघितले तर तुमचा संसार नक्कीच सुखाचा होईल.

ज्या मुलांना खरंच गुनांची पारख नसते ते बाह्य सौदर्याला भुलून कधी कधी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करुन घेतात. काही मुलांना आपली बायको म्हणजे शोकेस मधली बाऊली म्हणून हवी असते पण तीचा या जगाशी संपर्क येणार आहे हे ते विसरून जातात. इतकेच काय तर सासूला सासऱ्याला आपली सून आणि दिराला आणि नणंदेला आपली वहिनी ही गोरीच हवी असते.

पाहायला गेलात तर आपले देव म्हणजेच श्री कृष्ण तसेच कालिका माता यांचा रंग काळा आहे. ते सोडा आपल्याला काही अभिनेता आणि अभिनेत्री आवडता त्या सावळ्याच असतात हेच घ्या ना साऊथ इंडियन नट नट्या या बहुतेक करून सावळ्या असतात तरीही आपण त्यांचे फॅन असतो.
पण खर तर आपणच अशा आपल्या आजूबाजूच्या मुलींच्या बाबतीत विचार करायला हवा.

त्यांना न लाथाडता तुम्ही त्यांना मोठ्या मनाने स्वीकारा. वरून जरी सुंदर गोऱ्या नसल्या तरी त्या तुमचा संसार नक्कीच सुंदर करतील आणि संसार सुंदर झाल्यावर आपोआप तुमचे जग सुंदर होईल. सावळा किंवा काळा रंग असणाऱ्या मुलांना आणि मुलींना एक सांगणं आहे की स्वतःच्या रंगावरुन कमीपणा वाटुन घेऊ नका. मनात एक प्रकारचा आत्मविश्वासा ठेवा .कारण रंगावर नाही तर तुमच्या मनांवर प्रेम करणारी पण खूप माणसे भेटतील या जगात.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *